Ocena brak

Pojęcie i rodzaje kontraktów realnych

Autor /Donat Dodano /17.11.2011

Kontrakt była to umowa zawiązująca zobowiązanie uznane i zaskarżalne wg ius civile.

Kontrakty realne dochodziły do skutku re, tzn. że wiążące i zaskarżalne stawały się dopiero wtedy, gdy pomiędzy stronami nastąpiło przesunięcie majątkowe w postaci wydania rzeczy. Nie wystarczało samo porozumienie, które i tutaj musiało być oczywiście osiągnięte.

Do tych kontraktów zaliczano: pożyczkę (mutuum), użyczenie (commodatum), przechowanie (depositum), kontrakt zastawniczy (pignus).

Podobne prace

Do góry