Ocena brak

Pojęcie i rodzaje konfliktu społecznego

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Konflikt społeczny – to proces społeczny zachodzący miedzy jednostkami, lub grupami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, bądź celów, bądź poglądów, obowiązków – powodujący powstanie wrogości między nimi. Jest to interakcja w której to każda ze stron usiłuje narzucić przeciwnikowi pewien stan rzeczy jakiego on nieb chce lub nie może zaakceptować

Konkurencja – uzyskanie przewagi nad przeciwnikiem, ale bez jego pogłębiania. Jest społecznie akceptowany przy pomocy środków

Konflikt może być ujęty tradycyjnie:

 • konflikt jest zbędny i szkodliwy bowiem uniemożliwia osiąganie przez organizacje optymalnej efektywności

 • konfliktu można uniknąć

 • głównym zadaniem kierownictwa organizacji jest eliminowanie i zapobieganie konfliktu

Konflikt w ujęciu nowoczesnym:

 • jest nieunikniony

 • może szkodzić celom organizacji, ale może im również sprzyjać

 • konfliktem można i należy kierować tak aby minimalizować jego szkodliwe aspekty

 • organizacje, aby osiągnąć optymalną efektywność potrzebują konfliktu na umiarkowanym poziomie

Konflikt pozytywne cechy:

 • obniżają wszelkie wady i słabości struktury organizacji restrukturyzacja organizacji

 • aktywizacja uczestników organizacji

 • wzmocnienie kontaktów osobowych w ramach zbiorowości

 • wyrastają nowe autorytety nie formalne

Konflikt negatywne cechy:

 • spadek energii pracowników

 • przejściowe obniżenie efektywności pracy

 • dezintegracja zbiorowości traktowanej jako całość

 • atmosfera wrogości, brak zaufania

 • może przyczynić się do obniżenia morale pracowników

Podobne prace

Do góry