Ocena brak

Pojęcie i rodzaje czynów niedozwolonych (deliktów)

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Podział deliktów na delikty prawa cywilnego i tzw. delikty prawa pretorskiego.

Najważniejsze rodzaje deliktów prawa cywilnego:

Najważniejsze delikty prawa pretorskiego:

  • dolus podstęp,

  • metus użycie bezprawnej groźby,

  • fraus creditorum działanie na szkodę wierzycieli.

Podobne prace

Do góry