Ocena brak

Pojęcie i rodzaje czynności prawnych

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Oświadczenia woli mające na celu powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego to czynności prawne.

Dzielić je można na:

a)jednostronne (jeśli do wywołania skutku wystarcza oświadczenie woli jednej osoby) i dwustronne (jeśli potrzebne są oświadczenia dwóch osób).

b)formalne(gdy ważność czynności zależna jest od zachowanej formy) i nieformalne (gdy prawo nie stawia pod tym względem wymogów)

c)między żyjącymi (inter vivos) – jeśli regulują stosunki za życia podmiotu i na wypadek śmierci (mortis causa) – jeśli skutek czynności ma nastąpić po jego śmierci.

d)zobowiązujące (powodujące jedynie powstanie zobowiązania) i rozporządzające(powodujące bezpośrednią zmianę stanu prawnego działającego.

e)obciążające (jeśli nakładają obowiązek na obie strony) i pod tytułem darmym (czynność rodzi obowiązek tylko po jednej stronie, druga odnosi same korzyści)

f)kausalne (przyczynowe) i abstrakcyjne

Podobne prace

Do góry