Ocena brak

Pojęcie i rodzaje ceł

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Przez cło rozumie się opłatę nakladaną przez państwo na towar przekraczający granicę celną danego kraju . Granica celna z różnych powodów (np. ustanowieniów obszarów celnych o specjalnym charakterze ) nie musi się pokrywać z granica państwową. W przypadku utworzenia obszarów celnych o specjalnym charakterze) nie musi się pokrywać z granicą państwową. W przypadku utworzenia przez kilka krajów unii celnej cło jest nakładane w momencie przekroczenia przez towar granicy celnej unii(tzw. Granicy zewnętrznej), ponieważ w obrębie unni nie stosuje się ceł.Cła można sklasyfikować wg wielu kryteriów:

a) ze względu na kierunek ruchu towarów:

-cła importowe

-które stosują praktycznie wszystkie kraje, bezpośrednim skutkiem zastosowania cła imporowego jest wzrost na rynku krajowym, cen tych towarów importowanych na które nałożono cła.

-cła eksportowe

- występują żadko ponieważ żaden kraj nie jest zainteresowany ograniczeniem możliwości wywozu swych towarów, stosują je państwa rozwijające się ze względów fiskalnych

-cła tranzytowe

- utrzymywały się do XX wieku, obecnie nie są stosowane

b) z punktu widzenia sposobu określania wysokości ceł:

-cła od wartości

-cła specyficzne

-cła mieszane

c)ze względu na podmiot ustalający wysokośc cła

-cła autonomiczne

- są ustanawiane na mocy decyzji danego państwa

-cła umowne

-wynika z umów zawartych z innymi krajami

d)ze względu na zróżnicowane traktowanie

-cła podstawowe(konwencyjne)

-nakłada się na towary pochodzące z krajów korzystających z klauzuli największego uprzywilejowania (KNU)

-cła preferencyjne (niższe od podstawowych)

- są stosowane wobec krajów, którym dane państwo chce zapewnić szczególnie korzystne traktowanie

-cła dyskryminacyjne

-(znacznie wyższe od podstawowych)

-mogą być wprowadzanie na stałe wobec określonych krajów, lecz zdaża się stosunkowo rzadko.

Podobne prace

Do góry