Ocena brak

Pojecie i rodzaj organizacji międzynarodowych - Struktura międzynarodowych organizacji rządowych

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

Organizacje międzynarodowe są instytucjami powołanymi do życia przez umowy międzynarodowe, a jednocześnie są jedną z form stosunków międzynarodowych.

Najczęściej występują następujące struktury

a)zebranie przedstawicieli wszystkich państw członkowskich noszące nazwę np.

- Zgromadzenia Ogólnego np. ONZ zbiera się rzadko , raz do roku lub raz na kilka lat.

b) Rada lub Komitet zbierający się kilka razy do roku

Składa się z ograniczonej liczby członków wybieranych na zebraniu przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ( w organizacji z dużą liczbą państw ) lub składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ( w ORG miej licznych )

c) organ administracyjny pod nazwą Sekretariatu lub Biura

Podobne prace

Do góry