Ocena brak

Pojęcie i przyczyny autonomizacji celów organizacji

Autor /Balbin Dodano /16.09.2011

Autonomizacja lub heterogonia celów organizacyjnych jest to rozbieżność między celami statutowymi, a faktycznie realizowanymi. Do najważniejszych można zaliczyć ;

  • realizację celów ubocznych – państwo mimo produkcji określonego wyrobu, musi utrzymać wysokie zatrudnienie zgodnie z potrzebą w danym rejonie ( silne bezrobocie ),

  • zamiana celów na środki, które stają się głównym celem organizacjidla urzędnika ważniejsza jest realizacja litery prawa niż racjonalne załatwienie sprawy petenta.

  • Niejasne sformulowanie celów założonych –odmienne interpretacje celów,

  • Różnice statusu uczestników organizacji –cele mogą być różnie postrzegane przez uczestników.

  • Interesy uczestników organizacji – np. kierowcy będą mieli inny interes zakładowy niż inna grupa organizacyjna np. portierzy,

Wszystkie te punkty powodują rozbieżności między celami.

Podobne prace

Do góry