Ocena brak

Pojęcie i przejawy asymetrii nierównowagi popytowej

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

Asymetria nierównowagi - im bliżej początku ciągu technologicznego tym (poza niektórymi okresami) natężenie nierównowagi jest większe. Przejawy asymetrii nierównowagi popytowej:

a) kopalnie pracujące bez przerwy;

b) zakłady produkujące dobra finalne - pracujące tylko na jedną zmianę;

c) nasilenie się systemu rozdzielnictwa czynników produkcji.

Największa nierównowaga występuje na poziomie „s” (ssanie zasobów), gdyż popyt > podaż.

  • Efekt = suma nakładów;

  • Ssanie kosztów;

  • Plan – przewiduje wzrost produkcji o 10%

Plan przewiduje zwiększenie produkcji o 10%. Ten impuls zgłoszonego popytu jest wysyłany w postaci popytu na dobra zaopatrzeniowe ze stadiów F-1, F-2, S+2, S+1 do poziomu „s” (F jest tylko emitentem). Im bliżej więc początku ciągu, tym więcej razy impuls dociera, a przy końcu dociera mniej razy. Asymetria nierównowagi popytowej oddziałuje silniej na poziom surowcowy niż na poziom dóbr finalnych.

Podobne prace

Do góry