Ocena brak

Pojęcie i powstanie współwłasności

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Współwłasność – oznacza że każdemu ze współuprawnionych, przysługują wszystkie atrybuty prawa własności, a więc uprawnienia każdego z nich są jednakowe, a różny może być tylko ich zakres.

Współwłasność stanowi odmianę prawa własności.

= art. 195 K.C :

- przedmiotem wspólnego prawa jest jedna rzecz ruchoma lub nieruchoma – polega na tym, że jest nim ta sama rzecz konkretna i określona np. spadek, rzecz otrzymana na podstawie umowy. Współwłasność nie jest niczym innym jak własnością, która przysługuje kilku osobom np. współwłasność majątku spadkowego.

- wspólne prawo do tej samej rzeczy należy do kilku osób – polega na posiadaniu wspólnego prawa przez co najmniej 2 osoby, niepodzielność zaś oznacza, że żaden ze współuprawnionych nie ma prawa do wyodrębnionej rzeczy, tylko każdy z nich ma prawo do całej rzeczy

- prawo własności przysługuje tym osobom niepodzielnie – z tego wynika, że niepodzielność wspólnego prawa ma charakter tymczasowy i każdy współwłaściciel może doprowadzić do zniesienia stosunku współwłasności.

Powstanie współwłasności – współwłasność powstaje najczęściej :

1. w drodze czynności prawnej

2. ze spadkobrania

3. z mocy samego prawa – na skutek zasiedzenia gdy rzecz posiadało kilka osób, a także w przypadku pomieszania i połączenia rzeczy ruchomych

4. z orzeczenia sądowego, gdy sąd własność przyznaje kilku osobom

Podobne prace

Do góry