Ocena brak

POJĘCIE I PODZIAŁ PRAW RZECZOWYCH

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Do praw rzeczowych należały:

Wszystkie prawa rzeczowe miały charakter bezwzględny (skuteczne erga omnes), objęte ochroną procesową za pomocą actiones in rem.

Prawa rzeczowe:

  • może istnieć tylko na rzeczy
  • należy do praw podmiotowych bezwzględnych
  • jest to stosunek między podmiotami w związku z uprawnieniem, jakie jeden z podmiotów ma do rzeczy
  • są skuteczne wobec wszystkich – obowiązek polega na powstrzymywaniu się od działań wobec rzeczy, nad którą inny podmiot ma władztwo prawne
  • actiones in rem mogły być wnoszone przeciw komukolwiek kto naruszał cudze prawa rzeczowe
  • rodzaje praw rzeczowych:

- prawo własności – jedyne pełne prawo rzeczowe

- służebności

- zastaw

- dzierżawa wieczysta

- prawo powierzchni

Podobne prace

Do góry