Ocena brak

Pojęcie i istota suwerenności państwa

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Pąństwo jest podstawowym uczestnikiem stosunków md. ponieważ : jest najwyżej zorganizowana grupa społeczna, jest najbardziej wpływowym i dynamicznym uczestnikiem tych stosunków, stosunki md. są nadal fundamentem stosunków md. Na pojęcie państwa składają się trzy elementy: terytorium, ludność i władza. L. Antonowicz ujął je w całość stwierdzając, że państwem jest każda suwerenna jednostka geopolityczna zgodna z prawem md.

Najważniejszy warunek podmiotowości państwowej stanowi suwerenność czyli wg L. Ehrlicha

„Samowładność” , a więc prawna niezależność od czynników zewnętrznych ( co w praktyce może jednak oznaczać faktyczne uzależnienie) oraz „całowładność” to znaczy posiadanie wyłącznej konpetencji regulowania stosunków wewnątrzpaństwowych , chyba że państwo zrzeknie się części takich kompetencji na rzecz np. ugrupowania integracyjnego.

Podobne prace

Do góry