Ocena brak

Pojęcie i istota regionu międzynarodowego (regionalizmu)

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Regionalizm wynika ze współzależności związanych z : położeniem geograficznym, systemem politycznym, rozwojem gospodarczym oraz historią , kulturą, językiem i religią. Głównymi podmiotami regionalizmu są państwa ale coraz części podmiotami stają się także organizacje międzynarodowe. W innej koncepcji regionalizm można nazwać jako formę współpracy międzynarodowej w postaci różnego rodzaju sojuszów i związków integracyjnych państw położonych blisko siebie geograficznie.

Regionalizm kształtowany przez podmioty stosunków międzynarodowych wyraża się w; dążeniu i rozszerzania wzajemnej współpracy, zaspokajaniu potrzeb interesów poprzez udział w regionalnym współdziałaniu, wykształcaniu się świadomości regionalnej i wspólnoty regionalnej. Wyodrębnianie się regionów międzynarodowych odbywa się za pomocą 3 kryteriów; geograficznego, systemowego ( system współzależności), integracji i wspólnego interesu regionalnego.

Regionalizacja sprowadza się do; eliminowania barier utrudniających współpracę w regionie, kreacji podstaw prawnych dla wzajemnych akcji i interakcji, przyjmowanie umów o charakterze regionalnym, tworzenie umów o charakterze regionalnym. Angażowanie się państw we współpracę regionalną zwiększa bezpieczeństwo oraz zapewnia łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów

Podobne prace

Do góry