Ocena brak

Pojęcie i istota podmiotowości prawnomiędzynarodowej

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Oznacza iż każdy podmiot prawa md. jest uczestnikiem stosunków md. i równocześnie, że niektórzy uczestnicy tych stosunków nie chcą i nie muszą być podmiotem tego prawa. Odnosi się ta podmiotowość przede wszystkim do państw i składa się ze zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Zdolność prawna polega na możliwości bycia podmiotem praw i obowiązków md.

Zdolność do działania to zdolność wywoływania skutków prawnych przez własne działanie a więc zdolność do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań md. Pojęcie to obejmuje możliwość podejmowania wszystkich czynności prawnych, utrzymywanie stosunków dyplomatycznych, zawieranie umów, bycia stroną w postępowaniach oraz ponoszenia odpowiedzialności.

Podobne prace

Do góry