Ocena brak

Pojęcie i istota ładu md.

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Ładem pokojowym nazywamy stan, w którym funkcjonują zabezpieczenia instytucjonalne, prawne, polityczne, ekonomiczne i militarne przed stosowaniem przemocy, występuje stabilizacja stanu posiadania przestrzegane są stosowne porozumienia.

Ład pokojowy możemy postrzegać jako:

1.realny układ sił politycznych, gwarantujący zachowanie pokoju w skali md.

2. Ideał, model, czy perspektywiczny cel dotyczący zasad pokojowej koegzystencji państw i funkcjonowanie społeczności md.

Podobne prace

Do góry