Ocena brak

Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Bezpieczeństwo md jest terminem często używanym w praktyce stosunków md. i nauce badającej te stosunki. Jest to stan w którym państwa mają poczucie pewności, że brak jest groźby ataku militarnego, politycznych presji, nacisku gospodarczego, zagrożenia ekologicznego czy utraty istotnych wartości kulturowych i tożsamości kulturowych i tożsamości narodowych, co stanowiłoby przeszkodę dla rozwoju państw, współpracy md. i utrzymania pokoju.

Pojęcie to jest związane z pojęciem zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, stanowi kategorię zmienną w czasie, jest ściśle związane ze stanem stosunków md. oraz dominującymi w tym obszarze strategiami politycznymi zagranicznych państw.

Podobne prace

Do góry