Ocena brak

Pojęcie i funkcje prowizorium budżetowego

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Prowizorium budżetowe – jest planem gospodarki finansowej państwa, posiadającym jednak kształt i charakter prawny nieco odmienny od budżetu. Do budżetu prowizorium upodobnia zarówno treść (plan finansowy) jak i forma prawna (ustawa). Różnice polegają na tym, że prowizorium jest planem mniej szczegółowym, uchwalane jest na czas krótszy niż budżet, a ponadto prowizorium przestaje obowiązywać z chwilą wejścia w życie ustawy budżetowej.

Celem prowizorium jest uniknięcie sytuacji, w której gospodarka finansowa państwa byłaby prowadzona przez pewien okres – na skute braku ustawy – bez żadnego zobowiązującego planu. Posłużenie się instytucją prowizorium budżetowego może wchodzić w grę tylko jeden raz.

Podobne prace

Do góry