Ocena brak

POJĘCIE I FUNKCJE PIENIĄDZA ŚWIATOWEGO

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Pieniądzem nazywamy wszelkiego rodzaju środki wymiany i środki płatnicze, których zdolność do zapłaty jest nieograniczona zarówno wtedy, gdy kupujemy jakiś towar lub usługuję jak i wtedy , kiedy regulujemy jakieś zobowiązanie finansowe względem kredytodawcy banku, budżetu centralnego, budżetu lokalnego itp. Pełni on zarówno w polityce ekonomicznej szczególnie istotną rolę .

Jako miernik wartości środek cyrkulacji, środek płatniczy i środek gromadzenia rezerw, pieniądz ułatwia proces wymiany towarów w tym także – wymiany międzynarodowej, bez niego skala wymiany było by znacznie mniejsza, a jej koszty – większe. Jednocześnie pieniądz ułatwia rozwój innych form działalności gospodarczej w tym produkcji, badań naukowo – technicznych itp. W skali międzynarodowej bez pieniądza niemożliwy byłby rozwój kooperacji w produkcji, wspólnych inwestycji, współpracy naukowo – technicznej itp.

Obecnie SDR-y na coraz większą skalę pełnią podstawowe funkcję pieniądza międzynarodowego. Ich wartość się zmienia: 1974 –1980 – oparta o koszyk 16 walut.

1981 – o 5 walut : $ 42%; marka niemiecka 19%; jen japoński, frank francuski, funt szterling, po 13% MFW przydziela SDR-y nieodpłatnie swoim członkom proporcjonalnie do ich kont udziałowych.

Podobne prace

Do góry