Ocena brak

POJĘCIE I FUNKCJE CEN ŚWIATOWYCH

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Cena to wyrażona w pieniądzu wartość towaru lub usługi, wartość waluty zagranicznej lub określonego czynnika produkcji ( pracy (stawka pracy) kapitału, wiedzy technicznej) Wartość ta powstaje w wyniku zderzenia międzynarodowego popytu i podaży. Jest efektem przewagi popytu nad podażą lub odwrotnie. Ceny towarów i usług oraz czynników produkcji, to normy oceniające ich względną organiczność.

FUNKCJE:

informacyjna: informowanie dostawcy lub producenta o ile zapotrzebowanie odbiorcy na towary i usługę czynniki produkcji

dystrybucyjna: przez ceny dokonuje się w każdym kraju podziału dochodu narodowego.

Agregacyjna: funkcję tę pełni tylko wtedy gdy ukształtuje się w warunkach normalnie funkcjonalnego rynku towarów, usług i czynników produkcji wtedy dopiero można ją potraktować jako normę oceniającą i umożliwiającą agregację np.: składników dochodu narodowego.

Wartościująca: jakość dobra

Dla towarów, które nie są przedmiotem wymiany międzynarodowej nie można mówić o ocenie międzynarodowej

Połączone rynki trans narodowe są mniej elastyczne niż narodowe .

Mechanizmy popyt- podaż są mniej doskonałe niż w skali narodowej.

Podobne prace

Do góry