Ocena brak

Pojęcie i elementy kultury organizacji

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Kultura organizacji jest to historycznie ukształtowany i wewnętrznie spójny system wartości i sposób myślenia wraz z wyrażającymi je symbolami, które powstały w wyniku oddziaływania ludzi na siebie.

Kultura organizacji składa się zdaniem Cz.Sikorskiego z następujących elementów:

1) Swoisty język i sposoby komunikowania się, trudne do zrozumienia dla kogoś z zewnątrz.

2) Niepisane kodeksy moralne, zawodowe, koleżeńskie.

3) Symbole wyrażone w sposobach mówienia, ubierania się itp.

4) Swoista atmosfera, która wynika ze stosunku pracowników do siebie nawzajem, do kierownictwa, do otoczenia zewnętrznego;

5) Rytuały (zachowania pracowników podczas przyjmowania nowych pracowników, awansowania),

6) Mity to rozmaite anegdoty, opowieści odnoszące się do historii firmy

7) Tabu to sprawy, którymi zajmować się lub mówić o nich nie wypada.

Podobne prace

Do góry