Ocena brak

Pojęcie i charakter wahań w gospodarce

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Cykl koniunkturalny przejawia się okresowymi i w miarę regularnymi wahaniami produkcji i zatrudnienia czynników wytwórczych. Początek cyklu to okres, gdzie wielkość produkcji osiąga najniższy poziom, potem produkcja wzrasta aż do osiągnięcia boomu, po którym koniunktura się załamuje.

Depresja – to faza w której gospodarka osiąga najniższy poziom produkcji

Ożywienie – to faza, w której wielkość produkcji rośnie

Boom – to faza, w której gospodarka osiąga najwyższy poziom produkcji

Recesja – to faza, w której wielkość produkcji maleje.

Wielkość produktu to rośnie to znowu maleje. Punkt A pokazuje depresję, po przekroczeniu której od punktu B rozpoczyna się faza ożywienia trwająca do momentu aż produkcja osiągnie poziom w punkcie C. W tym punkcie gospodarka osiąga boom, a po nim – w punkcie D - zaczyna się recesja, prowadząca do depresji w punkcie E. Od tego punktu zaczyna się nowy cykl. Odrzucenie skrajnych wielkości produkcji osiąganych poprzez gospodarkę, w czasie przechodzenia przez cykl pozwala wykreślić linię – trend rozwoju gospodarki. Jest on rosnący, gdyż rośnie potencjał wytwórczy gospodarki.

Podobne prace

Do góry