Ocena brak

Pojęcie i charakter prawny aktu stanu cywilnego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Aktem stanu cywilnego jest wpis dokonany w księdze stanu cywilnego dotyczący zdarzeń, co, do których prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje obowiązek zarejestrowania.

Akty stanu cywilnego nie tworzą nowego czy odmiennego stanu prawnego, a jedynie rejestrują zaistniałe zdarzenia określone prawem.

Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.

Stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego. Księgi stanu cywilnego prowadzone są przez urzędy stanu cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego tworzony jest na terenie gminy lub wsp61nic dla kilku gmin (lub także kilka urzędów na obszarze jednej gminy). Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępcy.

Akty stanu mają istotne znaczenie procesowe gdyż stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich rejestrowanych.

Podobne prace

Do góry