Ocena brak

Pojęcie i cele samokształcenia

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Samokształcenie jest to nabywanie wykształcenia w toku własnej działalności, której cele, treści, warunki i środki ustala sam podmiot. W trakcie samokształcenia (kształcenia kierowanego pośrednio) rolę kierującą pełni autor podręcznika, ksiażki, artykułu, filmu oświatowego i innych źródeł wiedzy, z których osoba ucząca się korzysta w samodzielnym poznawaniu rzeczywistości. Wynikiem samokształcenia jest wykształcenie, które może mieć charakter ogólny lub zawodowy.

Celem samokształcenia jest zdobywanie wiedzy w zakresie wyraźnie ustalonym. Zadanie to może się rozwijać i dynamizować, a jego rezultaty mogą doprowadzić także do zmian w osobowości, rozumianej jako zespół stałych właściwości i procesów psychicznych jednostki, odróżniających ją od innych osób.

Podobne prace

Do góry