Ocena brak

Pojęcie i cele działalności marketingowej.

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

W literaturze podaje się wiele definicji marketingu. Różnią się między sobą akcentami uwypuklającymi różne aspekty działalności marketingowe. Wg klasycznej już dziś definicji marketing to proces, w którym struktura popytu na dobra i usługi jest antycypowana lub rozszerzana i zaspokajana przez innowację, promocję, sprzedaż i wymianę dóbr i usług, lub marketing jest to system aktywności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, ustala ich cenę promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb nabywców.

Istota ( cele ) marketingu sprowadza się do dwóch zasadniczych działań :

 

  1. wyboru celu , jest nim określona grupa ludzi do których firma pragnie dotrzeć zaspokajając ich potrzeby.

  2. ustalenia kompozycji elementów marketingu, czyli czynności które pozwoliłyby na możliwe najefektywniejsze wykonanie zadania.

Podobne prace

Do góry