Ocena brak

Pojęcie i cele ceny w polityce marketingowej firmy

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Cena jest jednym z elementów marketingu mix. Z punktu widzenia działalności marketingowej „cena to wartość przedmiotu (produktu lub usługi) transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego i sprzedającego, określana najczęściej w ujęciu monetarnym". Cena sensu stricto występuje w transakcjachhandlowych. W pozostałych przypadkach może przybierać inne nazwy, np. czynsz,czesne, wynagrodzenie, składka, taryfa, opłata manipulacyjna, członkowska, stopa procentowa itp.

Polityka cenowa realizowana przez firmę może mieć różne cele, nie tylko tezwiązane z osiągnięciem określonego poziomu zysku, maksymalizacją zysku bieżącego czy też zwrotu poniesionych nakładów. Głównym wyznacznikiem w kształtowaniu cen może być również:

  1. sprzedaż - np. wielkość sprzedaży, tempo wzrostu obrotów, udział w rynku,

  2. wizerunek firmy - np. osiągnięcie pozycji firmy ekskluzywnej, taniej sieci sklepów,

  3. pozycja konkurencyjna firmy - np. dostosowanie się do cen konkurentów, stworzenie barier wejścia na rynek.~!

Podobne prace

Do góry