Ocena brak

Pojęcie i cechy społeczności lokalnych. Funkcje społeczności lokalnych

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Społeczności lokalne – cechy społeczności lokalnych:

  • wyodrębnione terytorium zamieszkałe przez określoną liczbę osób – np. może być to kamienica lub miasto, trudno jest ustalić górną granice, ale określa się ją przez możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich

  • interakcje społeczne, wynikające z bliskości zamieszkania mogą mieć charakter świadomościowy: polegają na wymianie sądów, opinii na daną sprawę, i materialny: polegający na wymianie usług w ramach pomocy sąsiedzkiej np. ochrona osiedlowa

  • właściwe mieszkańcom poczucie wspólnoty i sentyment wspólnoty emocjonalnych więzisąsiedzi solidaryzują się, utożsamiają się ze społecznością, stan ten nazywamy „małą ojczyzną’

  • instytucje powoływane do zaspokojenia potrzeb mieszkańców np. kościół

Funkcje społeczności:

  • integracyjna – społeczność łączy ludzi, chociaż nie może występować wiele konfliktów np. sąsiedzi

  • identyfikacyjna – społeczność lokalna zaspokaja potrzeby i jest znakiem w społeczeństwie

  • kulturotwórcza – dostarcza społeczności wzorce zachowań i wartości

  • kontrolna – jest wszechobecna, o wszystkim jak wiadomo, trudno się z czymś ukryć

Podobne prace

Do góry