Ocena brak

Pojęcie i cechy charakterystyczne krajów rozwijających się

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

W wyniku dekolonizacji powstało ponad 130 państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i społeczno - politycznego. W odniesieniu do tych krajów użyto określenia kraje rozwijające się. Ostatecznie określenie to przyjęło się i jest stosowane zamiennie z pojęciem trzeciego świata. Charakterystyczne wskaźniki niedorozwoju, jak wysoka śmiertelność, niedożywienie, mała konsumpcja energii, wysoki odsetek analfabetów, przewaga ludności wiejskiej, pokrywają się z cechami przypisywanymi zazwyczaj państwom rozwijającym się.

Najczęściej uwzględniany jest niski poziom dochodu narodowego per capita, wysoki udział produkcji rolnej w produkcji globalnej oraz wysoki odsetek zatrudnionych w rolnictwie. Państwa rozwijające się mimo całej swojej różnorodności mają pewną cechę wspólną. Wskazuje na to Gunnar Myrdal używając pojęcia "miękkie państwo". Charakteryzuje się ono różnymi formami braku społecznej dyscypliny, słabością ustawodawstwa, uchybieniami w przestrzeganiu i egzekwowaniu prawa, niedbalstwem, samowolą urzędników i korupcją.

Podobne prace

Do góry