Ocena brak

Pojęcie hipoteki

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel którego dochodzić może zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Hipoteka daje wierzycielowi możliwości zaspokojenia się z nieruchomości obciążonej. Nie uprawnia go natomiast do korzystania z nieruchomości obciążonej, nie ogranicza też właściciela w prawie zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki.

Na treść hipoteki składają się 2 uprawnienia:

- pierwszeństwo zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi

- skuteczność obciążenia względem każdoczesnego właściciela nieruchomości

Podobne prace

Do góry