Ocena brak

Pojęcie grupy interesu (lobby)

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów[1]. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację tych interesów.

Grupa interesu to grupa nie będąca aktorem politycznym, lecz chcąca wywierać wpływ na zarys polityki prowadzonej przez rządy. Pojęcie grupy interesu związane jest z lobbingiem.

Grupy interesu:

  • reprezentują interesy określonych grup społecznych wobec innych osób,

  • przekazują postulaty swoich członków ośrodkom decyzyjnym,

  • oddziałują na rządparlament, partie polityczne, opinię publiczną i tym samym wpływają na polityczne rozstrzygnięcia.

Podobne prace

Do góry