Ocena brak

POJĘCIE GOSPODARKI ŚWIATOWEJ: PODSTAWOWE CZYNNIKI ZMIAN W SYSTEMIE TEJŻE GOSPODARKI

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Gospodarka światowa, to zespół powiązań ekonomicznych między podmiotami uczestniczącymi w międzynarodowym podziale pracy. Zarówno powiązania i podmioty są zróżnicowane. Powiązania ekonomiczne: handlowe, produkcyjne, inwestycyjne, techniczne, walutowo-finansowe, instytucjonalne.

Podmioty krajowe uczestniczące w międzynarodowym podziale pracy (państwa krajowe, instytucje i organizacje państwowe, organy rządowe), podmioty międzynarodowe i transnarodowe.

Definicja gospodarki wg kryterium funkcjonalnego: historycznie ukształtowany i zmieniający się w czasie system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych, instytucjonalnych między gospodarkami różnych krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczo-społecznego.

Definicja wg kryterium instytucjonalnego: zbiorowość różnorodnych organizmów i instytucji funkcjonujących na poziomach krajowych i międzynarodowych, bezpośrednio zajmujący się działalnością gospodarczą oraz powiązanych za sobą w całościowy system przez sieć międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Czynniki zmian:

powiązania między podmiotami gospodarki, które często ulegają zmianie, warunki wymiany, podział pracy i czynniki go determinujące (powstanie i rozwój gospodarki światowej jest konsekwencją zwiększania skali międzynarodowego podziału pracy, trwale uzależniającego od siebie kraje uczestniczące w tym podziale. Zakres tego uzależnienia jest coraz szerszy, a trwałość większa) międzynarodowa komplementarność struktur gospodarczych (przechodzenie od komplementarności typu międzygałęziowego do wewnątrzgałęziowego).

Podobne prace

Do góry