Ocena brak

Pojęcie globalizacji

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Takie ogólne i często spotykane określenie globalizacji wiąże ją z kluczowymi zmianami, jakie nastąpiły w kilku ostatnich dekadach ubiegłego stulecia (zwłaszcza w zakresie rozwoju środków transportu, komunikacji i informacji), i wieloaspektowym procesem narastających w skali światowej powiązań strukturalnych, kulturowych, ekonomicznych, ekologicznych i politycznych.

Jednym z dość rozpowszechnionych „sposobów przedstawiania globalizacji" jest jej opis jako zwycięstwa, triumfu wiedzy, rozumu nad otaczającym nas światem, określanym często jako ,,natura" - i to zarówno w rozumieniu przyrody, jak i świadomości człowieka i układu stosunków międzyludzkich.

W innych ujęciach nacisk spoczywa na ponadnarodowym globalnym przepływie ludzi, dóbr i kapitału, co stwarza globalny podział pracy połączony z równie globalnym rozprzestrzenianiem się dóbr materialnych i kulturalnych.

Globalizacja jest osiągnięciem zaawansowanego kapitalizmu i technologicznej innowacji, poszukiwaniem świnia wolnego od ograniczeń wykorzystania i rozprzestrzeniania wynalazczości i inwestycji. Dotyczy ona nie tylko ekspansji ekonomicznej, ale i kulturowej, oddziaływania na świadomość, a przez to jest trudniejsza do ujawnienia i wykrycia.

Podobne prace

Do góry