Ocena brak

Pojęcie funduszu celowego: zasady gospodarki finansowej funduszów celowych

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Fundusze celoweustawa o finansach publicznych nazywa funduszem celowym fundusz ustawowo powołany przed wejściem w życie ustawy, gdzie przychody funduszu pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczane są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusze prowadzą autonomiczną gospodarkę finansową. Dochody funduszu mogą mieć charakter dochodów publicznych lub prywatnych lub obydwu rodzajów, podobnie jest z wydatkami.

Z punktu widzenia realizowanych przez fundusz zadań wyróżnia się państwowe fundusze celowe, gdy realizują one zadania wyodrębnione z budżetu państwa oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie, gdy realizują one zadania wyodrębnione z budżetów tych jednostek. Ze względu na formę prawną można wyróżnić fundusze celowe działające jako osoby prawne raz fundusze celowe stanowiące wyodrębniony w sensie finansowym rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy, który podlega zatwierdzeniu w ramach procedury budżetu.

Wydatki funduszu mogą być dokonywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu i pozostałości środków z okresów poprzednich. Fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki, jeżeli ustawa tworząca fundusz tak stanowi.

Podobne prace

Do góry