Ocena brak

Pojęcie formy testamentu

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    W najdawniejszym prawie rzymskim istniały dwie formy testamentu: testament sporządzony na zgromadzeniu ludowym i przed oddziałem wojskowym przed walką. Następnie rozwinął się testament mancypacyjny. Spadkodawca mancypował cały majątek na powiernika, udzielając mu instrukcji komu i jaką część ma wydać po jego śmierci. Później rozwinął się testament na tabliczkach woskowych. Spadkodawca wręczał go powiernikowi przy mancypacji oświadczając, iż jest to jego testament.

    Testament taki opatrzony był 7 pieczęciami: spadkodawcy, wagowego i pięciu świadków. Kolejnym etapem (493 rok .n.e.) był testament spisywany na papierze, który spadkodawca (testator) okazywał naraz pięciu świadkom, którzy poświadczali to swym podpisem, co musiał też uczynić i jego autor. Później stworzono testament, którego ważność istniała przy jednym tylko podpisie - oczywiście testatora. Istniały także testamenty publiczne (V wiek n.e.): testament złożony u cesarza i wpisany do akt sądowych lub gminnych.

Podobne prace

Do góry