Ocena brak

Pojęcie Finansów

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Termin finanse wywodzi się z łac. słowa finitio gdzie słowo to oznaczało orzeczenie sądowe rozstrzygające spory o zapłatę określonych należności pieniężnych. Finanse są rozpatrywane w następujących kategoriach: ekonomicznej, historycznej i prawnej.

  • Jako kategoria ekonomiczna- finanse mają charakter obiektywny tzn., że są niezależne od woli czy też świadomości ludzkiej. Traktując finanse w tej kategorii bada się procesy ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych.

  • Jako kategoria prawna – to normy prawne obowiązujące w danym czasie i państwie, a odnoszące się do zjawisk finansowych.

  • Jako kategoria historyczna – finanse związane są z pojawieniem się pieniądza – gospodarki towarowo-pieniężnej.

Finanse definiuje się najczęściej jako:

  1. Zjawiska związane z gromadzeniem i podziałem środków pieniężnych

  2. Środki pieniężne i gospodarowanie nimi

  3. Formy i metody posługiwania się środkami pieniężnymi.

Podobne prace

Do góry