Ocena brak

Pojęcie energii psychicznej i zasady którym podporządkowana jest energia psychiczna

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Jung tak jak Freud, mówił, że wszystko dąży do równomiernego rozkładu energii. Wszystko jest energią!!! Ostatecznym celem rozwoju osobowości jest osiągnąć self. Ważne jest tu zrozumienie dynamiki, jakimi zasadami ta energia jest rządzona. Dwie zasady są tu ważne: zasada ekwiwalencji i zasada entropii energii.

Zasada ekwiwalencji – jeżeli określona wartość energii słabnie, zniknie, to suma energii będzie taka sama, lecz pojawi się związana z innymi funkcjami. Jest tu mowa o pewnym rozkładzie energii, zmieniają się tylko centra.

Zasada entropii – rozdział energii, dąży do pewnej równowagi. Jest to zasada dystrybucji energii.

Stan idealny rozkładu energii to jest self, dzięki temu człowiek może być harmonijny, doskonały. Cała energia psychiczna jaką dysponuje człowiek jest wykorzystywana na dwa cele. Jung twierdzi, że każde zachowanie ma swój cel – teleologizm oraz przyczynowość.

Pierwszy cel – to wykonywanie pracy niezbędnej do utrzymania przy życiu, do zachowania gatunku, więc energia działa z naturalnymi prawami.

Drugi cel – energia, która stanowi nadwyżkę, musi być spożytkowana na inne cele (aktywność kulturowa, twórcza i aktywność duchowa). W miarę starzenia się energia ta z poziomu utrzymania przy życiu i zachowania gatunku, przechodzi na poziom rozwoju kulturowego i duchowego.

Podobne prace

Do góry