Ocena brak

Pojęcie energii psychicznej i jej źródła (czym jest instynkt - właściwości)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Energia psychiczna wg Freuda jest ekwiwalentem procesu pobudzenia cielesnego. Źródłem energii psychicznej jest przemiana materii. Energia psychiczna nie jest tworem jednolitym, ma różne formy. Najważniejsze dla energii psychicznej jest to, że przejawia się za pomocą instynktów. Energia psychiczna ma różną jakość, różny charakter. Wg Freuda instynktów jest b. dużo, ale generalnie proponuje dwie grupy:

  1. EROS – życie. Instynkt życia najbardziej jest wyrażany w popędzie seksualnym, ale niekoniecznie w popędzie płciowym. Instynkty życia obejmują reprodukcję oraz podtrzymywanie życia (instynkty zachowawcze). Często są nazywane instynktami ego. Położeniem tych instynktów jest stymulacja z różnych erogennych stref ciała ludzkiego. Instynkty te rozwijają się dość niezależnie od siebie i mają swoje źródła zasilania. Instynkt seksualny przejawia się w warstwie psychicznych dążeń, jako libido.

  2. THANATOS – śmierć - . To jest sprowadzenie życia organicznego z powrotem do stanu martwego. Fakt, że człowiek się starzeje i sprowadza się do stanu martwego znaczy, że działa w nim instynkt śmierci. Instynkt śmierci ma charakter regresyjny. Ten instynkt w warstwie umysłowej (psychicznej) przejawia się jako morido, a przejawia się to w formie agresji.

Popęd seksualny i popęd płciowy u Freuda to coś zupełnie innego. Te pierwszy istnieje od samego początku i zawiera dwa wymiary: 1) dążenie do przywiązania obiektu, 2) inicjator wyładowania napięcia. Popęd seksualny jako energia przejawia się od samego początku życia człowieka. Natomiast popęd płciowy jest klasycznie nazywany naturalnym popędem do płci przeciwnej. Wg Freuda instynkt jest zbudowany z 4-ch elementów:

  1. Źródłoproces natury biologicznej, somatyczny proces przebiegający w organach ciała, którego wynikiem jest jakaś stymulacja.

  2. Siła – motoryczny element instynktu, miara zapotrzebowania na energię.

  3. Cel – celem instynktu jest zadowolenie. Instynkt może być zaspokajany przez zastępcze cele.

  4. Obiekt – najbardziej zmienny element w instynkcie. Obiekt to jest to, w czym następuje wyładowanie energii, ma zdolności przemieszczania instynktu.

Podobne prace

Do góry