Ocena brak

Pojęcie, elementy i istota systemu dydaktycznego

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

System dydaktyczny - to całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania - uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia.

Do systemów dydaktycznych opartych na nauczaniu klasowo-lekcyjnym zalicza się:

system tradycyjny (Herbar)

system nowego wychowania (J.Devey)

system współczesny (C.Freinet)

Podobne prace

Do góry