Ocena brak

Pojęcie dowodu, środka i źródła dowodowego oraz rodzaje środków dowodowych

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Dowód to środek, za pomocą którego dokonuje się dowodzenia w postępowaniu, a więc stwierdza się prawdziwość twierdzeń. Jako dowód uznajemy wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Mogą nim być: dokument, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Dowody dzielimy na:

  1. osobowe-zeznania świadków, opinie biegłych, składane przez nich oświadczenia,

  2. rzeczowe-zaliczamy tu dowody z oględzin i dokumentów.

Podobne prace

Do góry