Ocena brak

Pojęcie dóbr kultury

Autor /Fred Dodano /04.08.2011

Dobra kultury – są to różne aspekty pojęcia „dobra” np. ekonomiczne. Pod względem kultury możemy wyróżnić dobra materialne i niematerialne.

  1. Materialne – wszystko to co człowiek wytwarza (a szczególnie świadectwa minionych dziejów) ich wartość jest dla nas różnie ceniona, im starsze tym bardziej ważniejsze, elementy kultury związane ze sztuką plastyczną.

  2. Niematerialne – utrwalane z pokolenia na pokolenie drogą ustną, tradycje, zwyczaje, obyczaje.

Podobne prace

Do góry