Ocena brak

Pojęcie człowieka

Autor /merlin Dodano /20.04.2011

Jest to kwesta pewnego imperatywu wobec tego, co go dotyczy jako cielesność. Posiada własności poznawcze, tzn. że może podmiotować relacje poznania. Władze jako podmiotujące przypadłości mogą być przez nas nazywane możnością. Władza, która jest wyznaczana przez formę, to pewien obszar możności, tzn. człowiek nie wychodzi poza obszar swoich możliwości. Własności są zawsze własnościami duszy i od niej zależy, jakie własności będzie posiadał dany byt. Własności ujmujemy od strony podmiotowania przez nie przypadłości, bądź ujmujemy od strony formy, jako tzw. moce człowieka (duszy).

Co je wyznacza?

Własność jest czymś, co umożliwia człowiekowi jakieś działanie, a zatem własnością mającą w realizacji pewnych dążeń pozycję aktu. Działanie jest kategorią zapodmiotowaną w naturze bytu ludzkiego. Własności wyrażają nasze człowieczeństwo, ale o nim nie stanowią. Są przypadłościowe a nie substancjalne. Są przypadłościami podmiotowanymi przez władze człowieka. Własność, choć jest własnością duszy, nie należy do istoty duszy. Jest pewną przypadłością. Własności mają status bytowy przypadłości ale bardzo szczególny, gdyż muszą występować w sposób konieczny z substancją jaką jest człowiek, ponieważ wypływają z określenia gatunku. Rzeczą właściwą każdemu człowiekowi jest to, że posiada on wszystkie władze ludzkiej duszy.

Podobne prace

Do góry