Ocena brak

POJĘCIE CENY, CENA RÓWNOWAGI

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

CENĄ nazywamy ilość pieniędzy, za którą można nabyć jednostkę danego towaru lub skorzy6stać z konkretnej usługi. Za podstawę wszelkich cen przyjmuje się wartość danego produktu. Cena składa się zwykle z kosztów produkcji oraz pewnej nadwyżki.

Ceną równowagi jest taka cena, która odpowiada zarówno kupującym jak i sprze- dającym , czyli cena, która równoważy popyt z podażą. Każdy uczestnik rynku chce uzyskać cenę najkorzystniejszą dla siebie. Dla osoby kupującej będzie to cena najniższa, ponieważ zaspokoi ona swoje potrzeby nie wydając jednocześnie ogromnej sumy pieniędzy. Dla sprzedającego natomiast będzie to cena jak najwyższa, gdyż wtedy jego zysk będzie duży. Cena równowagi wyrównuje korzyści kupującego i sprzedającego.

Podobne prace

Do góry