Ocena brak

Pojęcie, budowa, rodzaje lekcji oraz ich właściwości

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

Lekcja - organizacyjna forma nauczania oparta o realizację określonego zadania dydaktycznego. Jest formalnym rodzajem interakcji nauczyciela z uczniami, nastawionym na realizację celów kształcenia.

Struktura lekcji uzależniona jest od:

realizowanych celów

treści merytorycznych

metod kształcenia

Funkcje dydaktyczne lekcji:

zapoznanie uczniów z nowym materiałem

utrwalanie opanowanego już materiału

sprawdzenie wiadomości i ocena

Wyróżniamy następujące typy lekcji:

wprowadzająca nowy materiał

utrwalająca

kontrolna

mieszana

Rodzaje lekcji:

lekcja podająca (prekursor - Jan Fryderyk Herbart)

lekcja problemowa (prekursor - John Dewey)

Lekcja podająca, prekursorem której jest Jan Fryderyk Herbart, opiera się o założenie, iż najlepszym sposobem nauczania jest bezpośredni przekaz wiedzy uczniom w formie gotowej do zapamiętywania. Formą jej realizacji jest dyktowanie treści dydaktycznych i egzekwowanie ich odtworzenia na sprawdzianie. Ten typ lekcji posiada szereg zalet, takich jak: otrzymywanie gotowego materiału naukowego bez konieczności szukania go w książkach, treść jest jasna i zwięzła, wszelkie zawiłości teorii są od razu wyjaśniane. Podstawową wadą jest natomiast niska aktywność uczniów i znudzenie pasywną formą pracy na lekcji przez sporządzanie długich notatek.

Lekcja problemowa, której twórcą był John Dewey, w przeciwieństwie do lekcji podającej nie polega na biernym podawaniu przez nauczyciela suchych treści, lecz poprzez sytuacje problemowe, które należy rozwiązać, uczniowie sami dochodzą do wiedzy.

Znaczącą zaletą tego typu lekcji jest aktywizacja uczniów. Uczniowie, którzy czynnie uczestniczą w lekcji, poprzez własny wkład myślowy lepiej zapamiętują treści. Wadą jest to, iż nie wszystkie zagadnienia da się przedstawić w formie problemu.

Podobne prace

Do góry