Ocena brak

Pojęcie balneoterapii i wykorzystanie jej do leczenia usprawniającego

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Balneoterapia jest nauką o stosowaniu wód leczniczych, peloidów i innych metod uzdrowiskowych. W balneoterapii odróżniamy: leczenie kąpielami, kuracje pitne, wziewanie wód leczniczych oraz irygacje. Peloidy -borowiny i muły - stosowane są przeważnie w postaci zawijań, okładów lub tamponów.

Balneoterapię od dawna już wykorzystywano do leczenia chorych ze zmianami w narządach ruchu. Szczególnie osoby z porażeniami i niedowładami mięśni, ze zmianami reumatycznymi i zniekształcającymi stawów licznie udawały się na leczenie do uzdrowisk. Dziś również bardzo chętnie i często kierujemy chorych ze zmianami w narządzie ruchu na leczenie balneoklimatyczne.

W leczeniu usprawniającym wyzyskujemy przede wszystkim wody lecznicze w formie kąpieli. Kąpiele solankowe i cieplice działają korzystnie w przypadkach zaburzenia krążenia obwodowego. Zalecamy je przede wszystkim w porażeniach i niedowładach wiotkich i spastycznych mięśni oraz w chorobach naczyń obwodowych, w celu poprawienia krążenia obwodowego. Szersze zastosowanie mają baseny z wodą solankową lub cieplicą.

Solanka daje większe odciążenie niż woda zwykła i reedukacja mięśni przeprowadzona w wodzie solankowej jest bardzo łatwa. Zasady i sposób prowadzenia cwiczeń w wodach uzdrowiskowych są takie same jak a ogólnej hydroterapii.

Z peloidów największe zastosowanie ma borowina. Wywołuje ona przekrwienie naczyń powierzchownych : głębokich oraz rozluźnia tkanki podskórne, tkankę łączną oraz mięśnie.

Wskazaniem do kąpieli czy okładów borowino-•s y ch są: zaburzenia krążenia obwodowego, blizno-wate zmiany w tkance skórnej, podskórnej i mięśniach. ograniczenia ruchów w stawach bez zmian

układzie kostnym. Stosowanie borowiny przy zmianach zwyrodnieniowych i zniekształcających a układzie kostno-stawowym może niekiedy dopro-

- idzić do zaostrzenia procesu chorobowego i zwiększenia dolegliwości. W tych przypadkach należy Aięc ostrożnie zalecać borowinę w zależności od reakcji indywidualnej.

Omawiając znaczenie balneoterapii dla leczenia usprawniającego należy wziąć również pod uwagę jzynnik klimatyczny i warunki środowiska. Czynniki e mają nieraz zasadnicze znaczenie i wpływają dodatnio na stan ogólny, psychikę i samopoczucie chorego. Oderwanie się chorego od własnego środowiska, domu i pracy, które nieraz nadmiernie go obciążają, stwarza najlepsze warunki do odpoczynku i odprężenia, co w wielu przypadkach chorób narządów ruchu jest jak najbardziej pożądane.

Wyniki leczenia uzdrowiskowego poza zaleceniem właściwych zabiegów zależą również od przestrzegania regulaminu sanatoryjnego. Regulamin ten określa program dnia pacjenta, uwzględniając odpowiednio dużo czasu na zabiegi, odpoczynek i rozrywki.

 

Podobne prace

Do góry