Ocena brak

POJĘCIE APARATU PAŃSTWOWEGO

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Jest to zespół ludzi w szczególny sposób zorganizowany działający na podstawie prawa powołany do realizacji władzy państwowej i w tym celu wyposażony w prawo stosowania przymusu państwowego. Jest to pojęcie bardzo obszerne obejmujące całość mechanizmu państwa, który jest mocno wewnętrznie zróżnicowany złożony z wielu elementów poszczególnych części składowych. Części te określają się mianem organów państwowych.

Podobne prace

Do góry