Ocena brak

Pojęcie aliansów strategicznych

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

 

Alians strategiczny jest formą realizacji międzyorganizacyjnych strategii co najmniej dwóch partnerów, którzy zachowują wspólnie uzgodnioną autonomię i pozostają jednostkami niezależnymi w zakresie działań nie wchodzących w obszar porozumienia. Alians jest względnie trwałym układem kooperacji między przedsiębiorstwami, związanymi z przepływami i więziami wykorzystującymi zasoby i/lub struktury zarządcze autonomicznych organizacji. Alians jest strategią wspólnej realizacji indywidualnych celów konkurencyjnych związanych z misją każdej z uczestniczących firm.

 

Alianse strategiczne (ang. Strategic alliances) to porozumienia, przymierza, sojusze pomiędzy działającymi na rynku, niekoniecznie w tej samej branży, mające na celu wzajemne umocnienie przez to osiągnięcie sporych korzyści gospodarczych.

Alians oznacza współdziałanie konkurentów. Kiedy w stosunkach między przedsiębiorstwami dominuje rywalizacja to mamy do czynienia z konkurencją. Natomiast, gdy dominuje współpraca to wówczas konkurenci zmierzają do integracji. Alians może powstać wtedy, kiedy nie ustaje rywalizacja miedzy przedsiębiorstwami, ale jest ona czasowo w wybranym obszarze działania świadomie ograniczona.

Alianse strategiczne zawierane przez korporacje transnarodowe mogą być realizowane w różnych formach, jako: pomoc techniczna, montowanie, poddostawy, franchising, licencje, kontrakty menedżerskie, wspólne przedsięwzięcia i filie mieszane. Jednak w rzeczywistości nie wszystkie tego typu umowy są aliansami strategicznymi. O wykorzystaniu danej umowy jako aliansu decyduje charakterystyka współpracy przedsiębiorstw. Współpraca nabiera charakteru strategicznego, co oznacza długofalowe, wspólne lub skoordynowane prowadzenie działań w ściśle ustalonym zakresie (np. prac badawczych, produkcyjnych i innych działań), które zmierzają do poprawy konkurencyjności i rynkowego udziału przynajmniej jednego z partnerów. Partnerami strategicznych porozumień najczęściej są korporacje transnarodowe (KTN) z różnych krajów, co nadaje ich porozumieniom charakter międzynarodowy.

 

Podobne prace

Do góry