Ocena brak

Pojęcie administracji w aspekcie historycznym

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Administracja (organizować, zarządzać)

Definicja w ujęciu negatywnym:

  • To ta działalność państwa, która nie jest ani sądownictwem ani ustawodawstwem.

W ujęciu pozytywnym

  • Wykonywanie przez organy państwa decyzji politycznych

Poza tym za administracje uważało się:

  • Zarządzanie sprawami publicznymi

  • Zarządzanie sprawami publicznymi i osób prywatnych, gdy zostały spełnione 3 cechy:

1=>zarzadzanie oparte było na generalnych normach prawnych

2=>oparte na systemie biurokratycznym

3=>dotyczyło ważnych spraw społecznych.

Termin administracja po raz pierwszy pojawił się w monarchii absolutnej.

Podobne prace

Do góry