Ocena brak

Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Językowa geneza pojęcia

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Pojęcie administracja wywodzi się z łaciny

  • ministrare – 1.) służba, usługa; 2.) działalność służebna wykonywana w celu spełnienia cudzej woli albo według wcześniej przyjętych założeń/dyrektyw

  • minister – sługa (odnośnie rządu – pierwszy sługa króla)

  • administrare (ad + ministrare) – działalność pomocnicza, służebna, ale wykonywana systematycznie i względnie trwale podejmowana przy pomocy mniej lub bardziej powiązanych czynności szczegółowych

  • publicus – dotyczący ogółu, służący ogółowi, związany z jakimś urzędem, powszechny, nieprywatny

Później nastąpiła recepcja przez większość języków europejskich w tak ustalonym znaczeniu i przy minimalnych modyfikacjach brzmienia (lecz tylko odnośnie języka potocznego i prawa prywatnego)

Podobne prace

Do góry