Ocena brak

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Administracja – (zarząd, zarządzanie) – pojęcie używane w dwojaki sposób, oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. Jest jedna z trzech dziedzin działalności państwa (ustawodawstwo, sprawiedliwość, administracja).

Najczęściej za administrację państwową uważa się te z podstawowych form działalności państwa, która polega na organizowaniu bezpośredniej, praktycznej realizacji państwa, w odpowiednio obowiązujące przepisy. Administracja jest działalnością wykonawczo-zarządzająca prowadzoną w państwie przez specjalny rodzaj organów: organy administracji państwowej (rządowej).

Prawo administracyjne to zespół norm regulujących:

  1. Strukturę i kompetencje organów administracji państwowej

  2. Stosunki prawne powstające w toku wykonawczo-zarządzającej działalności tych organów

Prawo konstytucyjne stanowi punkt wyjścia dla uregulowań administracyjno-prawnych. Prawo administracyjne jest rozwinięciem, skonkretyzowanie prawa konstytucyjnego w warunkach codziennej działalności państwa.

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy:

  1. Przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych

  2. Przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych

  3. Przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw

Przepisy regulujące strukturę administracyjną i tok jej działania tworzą część ogólną prawa administracyjnego. Natomiast przepisy normujące sposób załatwiania poszczególnych rodzajów spraw należą do części szczegółowej.

Podobne prace

Do góry