Ocena brak

Pojęcia: zobowiązany, organ egzekucyjny, wierzyciel, fakultatywni uczestnicy postępowania egzekucyjnego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

-Zobowiązany- to osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, która nie wykonała w terminie obowiązku (pieniężnego lub niepieniężnego).

-Organ egzekucyjny- jest to organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonywania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym oraz zabezpieczenia wykonania tych obowiązków.

-Wierzyciel- jest to organ lub instytucja, na rzecz której ma być wykonywany obowiązek, lub która jest zainteresowana lub powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku i która ma prawo do dochodzenia wykonania obowiązku- jeżeli nie został wykonany dobrowolnie- w trybie egzekucji administracyjnej.

-Fakultatywni uczestnicy postępowania egzekucyjnego- zaliczyć do nich można: osoby trzecie zgłaszające roszczenia do rzeczy lub prawa podlegającego egzekucji; wykonawcę zastępczego, dozorcę lub biegłego.

Podobne prace

Do góry