Ocena brak

Pojęcia pedagogiczne - RODZINA

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi — więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie.

Do głównych funkcji rodziny zalicza się:

1) funkcje prokreacyjne,

2) przygotowywanie dzieci do wejścia w życie społeczne, ich pielęgnowanie i wychowywanie oraz zapewnienie im odpowiedniego startu życiowego,

3) prowadzenie gospodarstwa domowego, zaspokajającego potrzeby członków r.,

4) sprawowanie pieczy nad życiem członków r., ich zachowaniem, kulturą, zdrowiem, trudnościami życiowymi.

Współczesna r. ulega szybkim przemianom, dawny typ r. patriarchalnej, w której ojciec był jedynym żywicielem i autorytetem, stopniowo zastępowany jest przez r. demokratyczną, w której zazwyczaj zawodowo pracuje i matka, a często i starsze dzieci; w takiej r. stosunki układają się na płaszczyźnie przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i współpracy, przy czym zanika podział prac na męskie i żeńskie.

W r. demokratycznej powstają bardziej korzystne warunki wychowania. Ze względu na konieczność, zachowania jednolitości wpływów wychowawczych na młode pokolenie niezbędne jest współdziałanie r. ze szkołą.

W Polsce w 1973 wprowadzono do szkół średnich odrębny przedmiot nauczania: przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie socjalistycznej.

Najbardziej popularna klasyfikacja grup rodzinnych wyróżnia:

1) r. dwupokoleniową, składającą się tylko z rodziców i dzieci, stąd zw. też r. nuklearną;

2) r. trójpokoleniową, zw. też r. wielką, w której są jeszcze dziadkowie oraz bliżsi lub dalsi krewni;

3) r. rozszerzoną, gł. na wsi, gdzie tworzy ją kilka niewielkich gospodarstw, zespolonych więzią rodzinną i utrzymujących bliskie kontakty ze sobą.

Podobne prace

Do góry