Ocena brak

Pojęcia pedagogiczne - OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Terminżnie rozumiany, np. J.W. Dawid za główne cechy o.n. („duszy") uważał miłość dusz ludzkich, potrzebę doskonałości, poczucie obowiązku i odpowiedzialności, wewnętrzną prawdziwość i moralną odwagę, Z. Mysłakowski — kontaktowość nauczyciela, żywość wyobraźni, instynkt rodzicielski, zdolność do wyrażania uczuć i nastawienie psychiki na zewnątrz.

Przez o.n. można rozumieć stopień zaawansowania nauczyciela w poznawaniu, rozumieniu i wartościowaniu stosunków panujących w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem procesów kształcenia i wychowania, oraz w twórczym przekształcaniu tych stosunków.

Podobne prace

Do góry